en | ru | de

MahiFX MahiFX评论

MahiFX评论和排名

总部:12a St Albans Street, Saint Albans, Christchurch, 8014

监管:ASIC(澳大利亚)

 

国家:新西兰

交易速率 0
编辑速率 3.0
0 评论

MahiFX交易条件

最低存款: 1美元

最小手数:1美元

最大杠杆:1:100

 

MahiFX交易平台:

MT4,内部开发的浏览器平台,移动平台

 

经纪商类型:

做市商并以此为荣。

 

存款和提款:

 

电汇和信用卡

Forex
最新的消息 MahiFX
Forex

点差

Pros

Cons

 

 

滑点

Pros

Cons

 

 

重新报价

Pros

Cons

 

 

价格

Pros

Cons

 

 

平台

Pros

Cons

 

 

存款/提款

Pros

Cons

 

 

客户服务

Pros

Cons

 

 

摘要

Pros

Cons

 

 

交易商`评论 MahiFX 添加评论